دیدار مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان

دیدار مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان

دیدار مدیرعامل شرکت آبفار گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان، مدیرعامل شرکت آبفاراستان در این دیدار نقش رسانه‌های گروهی و دستگاه های فرهنگی را برای رعایت الگوی مصرف آب و آگاهی بخشی به مردم را مهم ارزیابی کرد و گفت: بنابراین انتظار همکاری بیشتری را از رسانه‌های جمعی داریم تا مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف به یک اصل اساسی فرهنگی تبدیل شود. وی با بیان اینکه امروزه کم آبی در روستا بسیار ملموس تر بوده و نیازمند فرهنگ سازی گسترده و موثر است خواستار همکاری صدا و سیمای استان در راستای آگاه سازی مردم شد. و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان ادامه داد: آگاه سازی مردم به خصوص روستائیان از وضعیت آب در کشور منجر به مصرف بهینه این مایه حیات می شود. به گفته هرمزی، با فرهنگ سازی و آگاه سازی مدیریت مصرف آب در تمام عرصه ها به ویژه در بخش کشت محصولات کشاورزی و دامداری می توان تاثیر بسزایی در کاهش مصرف آب داشت. مدیرکل صدا و سیمای استان هم در این دیدار ضمن اعلام آمادگی این دستگاه برای همکاری در بخش تبلیغ و فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب، افزود: صدا و سیمای استان برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و آگاه سازی مردم از اهمیت این مایه حیات بخش از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان یک شرکت می باشد

   نظرات