جلسه هم‌اندیشی مدیر اداره امور آبفار بانه با کارکنان این اداره

جلسه هم‌اندیشی مدیر اداره امور آبفار بانه با کارکنان این اداره

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار کردستان: در این نشست هاوری نصیری به بررسی وضعیت کنونی پروژه‌های در دست اقدام پرداخت و در پایان نشست از زحمات چندین ساله آقای محمد محمودی که در شرف بازنشستگی می‌باشند تشکر و قدردانی نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات