انجام معاینات ادواری سنجش سلامت کارکنان شرکت آب وف...

انجام معاینات ادواری سنجش سلامت کارکنان شرکت آب وف...

انجام معاینات ادواری سنجش سلامت کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی

معاینات ادواری سنجش سلامت کارکنان شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی انجام شد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی آذربایجان غربی، این برنامه در راستای سلامت جسمانی پرسنل انجام و طی آن، معاینات مربوط به قند خون، فشارخون، وزن واپتومتری از پرسنل به عمل آمد.

پیش از این معاینات، پرسنل شرکت آب وفاضلاب روستایی آزمایش ها وتست های لازم  را دریکی از معتبرترین آزمایشگاه های شهر ارومیه انجام داده بودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات