انتخاب توزیع نیروی برق مازندران به عنوان پایلوت میز خدمت الکترونیکی

انتخاب توزیع نیروی برق مازندران به عنوان پایلوت میز خدمت الکترونیکی

مهندس شهابی خبرداد؛

انتخاب توزیع نیروی برق مازندران به عنوان  پایلوت میز خدمت الکترونیکی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از انتخاب این شرکت به عنوان پایلوت میز خدمت الکترونیکی و حضوری خبر داد.

مهندس قاسم شهابی با بیان اینکه فرآیند خدمت درمیز خدمت شرکت توزیع نیروی برق مازندران  به جلب رضایت خدمات بگیران و مسئولان اجرایی منجرشده است ، گفت : امیدواریم که شرکت  توزیع نیروی برق مازندران بتواند به عنوان پایلوت میز خدمت، الگوی موفقی برای دیگر دستگاههای خدمات رسان باشد .

وی بیان داشت:این شرکت  درجهت چابک سازی سازمان و تحول اداری برای ارائه خدمت مطلوب و توسعه اهداف پیشرو گام های ارزنده ای بویژه درحوزه توسعه زیرساختها، دولت الکترونیکی و میز خدمت در این شرکت انجام شده است .

مهندس شهابی، تسهیل و تسریع در پاسخگویی، پیگیری درخواست های شهروندان، رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی، اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از سردرگمی مراجعان را از جمله ضرورت های استقرار میز خدمت عنوان کرد.

وی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق مازندران ۲۴ خدمت را به صورت الکترونیکی به مشترکین ارائه می دهد، گفت: درخواست انشعاب، درخواست افزایش، درخواست کاهش، درخواست تفکیک، درخواست ادغام، اصلاح سرویس انشعاب، قطع موقت انشعاب، تغییر مکان داخلی، نصب مجدد انشعاب، جمع آوری موقت انشعاب، جمع آوری دایم انشعاب، آزمایش کنتور، تغییر نام مشترک، درخواست اصلاح نام، درخواست اصلاح اطلاعات ، درخواست تغییر تعرفه، صدور قبض المثنی، درخواست بررسی صورتحساب، درخواست تسویه حساب، محاسبه صورتحساب براساس خود اظهاری، سوابق پرداخت مشترک، سوابق مصرف، صورتحساب مشترک از جمله خدمات این شرکت به مردم است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران

  شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

   نظرات