الزام گذراندن دوره های سلامت، ایمنی و محیط زیست HSE ، برای ورود به حرفه ، ارتقای پایه و تمدید صلاحیت اجرا

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات