سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان سمینار تخصصی الزامات حفاظتی جدید در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان برگزار کرد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان سمینار تخصصی الزامات حفاظتی جدید در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان برگزار کرد.


سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان سمینار تخصصی الزامات حفاظتی جدید در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، سمینار تخصصی الزامات حفاظتی جدید در مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان به دعوت کمیسیون تخصصی برق سازمان روز یکشنبه ۷ بهمن در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد. در ابتدا دکتر علی اصغر امینی هدف از تدوین مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان را تشریح کرد و اصول اساسی در تاسیسات برق را برشمرد. دکتر امینی که در تدوین مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان همکاری داشته است در خصوص ولتاژها و جریانهای خطرناک، روشهای حفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم و الزامات حفاظتی در محیطهای خاص نظیر حمام، استخر و سونا و الزامات تجهیزات آنها صحبت کرد.
دکتر امینی در ادامه سخنان خود  درخصوص نصب برقگیر حفاظتی در انواع شبکه های توزیع نیروی برق صحبت کرد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات