نشست مشترک سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره کل ثبت اسناد و املاک و شهرداری بجنورد برگزار گردید.

نشست مشترک سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان،اداره کل ثبت اسناد و املاک و شهرداری بجنورد برگزار گردید.

نشست مشترک سه جانبه سازمان نظام مهندسی ساختمان ، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و شهرداری بجنورد در راستای تهیه تفاهم نامه تهیه نقشه های پبش تفکیک و تفکیک آپارتمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی، مهندس رمضانی در این نشست گفت : دستگاههای مرتبط در بحث تفکیک آپارتمان در استان با ارائه پیشنهادات سازنده می توانند به ما در این زمینه کمک شایانی کنند.

وی اظهار داشت : هماهنگی بین بخشی بین این دستگاهها باید در جهت تسریع امورات مردم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه صدور سند مالکیت باید با پایان کار منطبق باشد ، افزود : اجرای این تفاهم نامه مستلزم همکاری سه جانبه شهرداری ، ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی است و باید در نقشه های پیش تفکیک از مهندسان سازمان نظام مهندسی استفاده و همان فرد را به عنوان نقشه کش به سازمان ثبت اسناد معرفی و باید همه در این چهار چوب حرکت کنند.

عالی ترین مقام نظارتی بر ساخت و ساز استان در ادامه گفت : تهیه پیش نقشه و نقشه اصلی که چهار چوب اصلی است نباید در انعقاد تفاهم نامه فراموش شود و مسئولیت های مورد نیاز به صورت مجزا در تفاهم نامه لحاظ شود.

شهردار بجنورد نیز در این نشست گفت: تفاهم نامه سه جانبه باید تهیه شود و سازمان نظام مهندسی باید در تهیه نقشه ها امین شهرداری بجنورد و ثبت اسناد و املاک باشد.

مهندس براتیان افزود: مالکینی که برای پایان کار به شهرداری مراجعه می کنند، بر اساس این تفاهم نامه می توانیم بر همان مبنای تایید نقشه های نظام مهندسی ، پایان کار را صادر کنیم که شهروندان دوبار برای اخذ پایان کار به سازمانهای مربوطه مراجعه نکنند.

وی خاطرنشان کرد : اداره ثبت اسناد و املاک باید پایان کار شهرداری را بر مبنای نقشه مورد تایید نظام مهندسی بپذیرد زیرا با این روش مشکلات مردم راحت تر مرتفع می شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی نیز در این نشست گفت : به دلیل کمبود نیرو و تخصص در این زمینه یکی از دغدغه های اصلی ما برون سپاری و صدور اسناد مالکیت بود که به کمک سازمان نظام مهندسی این مشکل مرتفع شد.

قدرت حاجی پور اظهار داشت: مهندسی که از طریق سازمان نظام مهندسی برای پیش تفکیک و تفکیک آپارتمان معرفی می شود همان مهندسی باشد که به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی می شود تا تعارض ایجاد نشود.

گفتنی است در این جلسه مقرر گردید با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ، شهرداری بجنورد و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کمیته ای تشکیل و انعقاد این تفاهم نامه پیگیری شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

    نظرات