حضور معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان و ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و بانک ...

حضور معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان و ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و بانک ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات