سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بیجاراز دستگیری شکارچیان غیر مجاز درزیستگاههای این شهرستان خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات