برگزاری دومین کارگروه برنامه جامع مدیریت و احیا تالاب جازموریان به همراه پایش و بازدیداز تالاب

برگزاری دومین کارگروه برنامه جامع مدیریت و احیا تالاب جازموریان به همراه پایش و بازدیداز تالاب

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات