دیدار مهندس مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست با دکتر دهقانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان

دیدار مهندس مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست با دکتر دهقانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات