ثبت ۸ ژن جدید در آمریکا و اروپا توسط کارشناس حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد

ثبت ۸ ژن جدید در آمریکا و اروپا توسط کارشناس حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات