پایش  واحدهای صنعتی شهرستان رشت با حضور رئیس حوزه قضایی سنگردر هفته هوای پاک

پایش  واحدهای صنعتی شهرستان رشت با حضور رئیس حوزه قضایی سنگردر هفته هوای پاک

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات