برگزاری اولین جلسه هماهنگی هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

برگزاری اولین جلسه هماهنگی هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات