مرحله دو واکسیناسیون کارگران مدیریت پسماند درحال اجرا است

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه گفت: مرحله دو واکسیناسیون کارگران مدیریت پسماند جهت ایمن سازی درمقابل بیماری هپاتیت B در حال اجرا است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ احد یوسفی بیان کرد:  سازمان مدیریت پسماند شهرداری باهمکاری مرکز سلامت وتوسعه پایدار شهرداری ارومیه اقدام به واکسینه  کارگران خود دربرابر بیماری هپاتیت B کرد که مرحله دو آن نیز در حال اجرا است .

وی گفت:  این سازمان باتوجه به مواجه بودن این کارگران با اقلام نوک تیز وبریدگی ناشی ازکار درموقع جمع آوری زباله که احتمال بروز بیماری های عفونی ومیکروبی بالاهست جهت ایمنی دربرابر بیماری هپاتیت B (سه مرحلی ای ) واکسینه می شوند.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه  با بیان اینکه مدت زمان اجرای این واکسیناسیون  ۱۰ ساله  است،  بیان کرد:  واکسیناسیون علیه هپاتیت B طی ۳ مرحله انجام می شود که مرحله اول آن سه ماه پیش و مرحله دوم در حال حاضر و مرحله سوم نیز اجرا می شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات