تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر یکی از اولویت های شهر طالقان است

تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر یکی از اولویت های شهر طالقان است

مهندس حامد صادقیان عضو شورای شهر با بیان اینکه بهسازی معابر شهری که از سال جاری آغاز شده است گفت: سهمی ویژه از بودجه سال آینده دارد و تلاش می کنیم ۴۰ درصد معابر باقیمانده شهر در سال ۹۸ بهسازی شود.

صادقیان گفت: تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر را یکی دیگر از اولویت های شهر عنوان کرد و گفت: این پروژه پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی داشته و طبق زمان بندی در حال انجام است.

عضو شورای شهر طالقان ادامه داد: انجام مطالعات مربوط به پروژه های عمرانی و اجرای دیوار حائل وساحلی در برخی از محلات شهر نیز در بودجه سال آینده دیده شده است.

وی با اشاره به عملکرد خوب شهرداری طالقان در بارش های اخیر گفت: علیرغم کمبودهای سخت افزاری کار پاکسازی و برف روبی معابر اصلی و فرعی شهر به خوبی و با کمترین تاخیر انجام شد و شهروندان نیز همراهی مناسبی با مدیریت شهری داشتند.

صادقیان تصریح کرد: خرید دستگاه برف روب یکی از برنامه های مدیریت شهری طالقان برای سال آینده است و امیدوارم بتوانیم در بخش تقویت امکانات سخت افزاری گام موثری برداریم.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طالقان

  منبع خبر

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان

  شهرداری طالقان یک شهرداری در شهر طالقان می باشد

   نظرات