آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری طبس گلشن بصورت بلندمدت

۲۲۷۶۸۰۳ ۹۶۱

شهرداری طبس درنظر دارد برابر صورتجلسه شماره ۲۴۹۳۰ مورخ ۳/۱۱/۹۷ هیت عالی سرمایه گذاری شهرداری نسبت به سرمایه گذاری در پروژهای زیر با مشارکت سرمایه گذار اقدام نماید.

۱- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز پنج شنبه بازار شهر طبس واقع در ابتدای ۱۲ متری بازگ
۲- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز زمین شهربازی واقع در جنب پارک شهدای گمنام
۳- مشارکت و سرمایه گذاری تکمیل و تجهیز سوئیت های مجتمع توریستی واقع در بلوار صدوقی
۴- مشارکت و سرمایه گذاری ساخت، تکمیل و تجهیز زمین مجاور شهدای گمنام واقع در پارک شهدای گمنام
۵- مشارکت و سرمایه گذاری ساخت، تکمیل و تجهیز زمین جنب ترمینال مسافربری واقع در میدان امامزاده
متقاضیان جهت ارایه پروپزال و طرح خود می توانند هفت روز پس از انتشار آگهی دوم (آخرین آگهی) هر روزه در وقت اداری و برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد سرمایه گذاری شهرداری و یا سایت شهرداری طبس www.tabas.ir مراجعه نمایند. به متقاضیانی که پروپزال خود را فقط در قالب یک برگ درخواست ارایه کنند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

دانلود شیوه نامه های مرتبط

برگ شرایط خاص سرمایه گذاری

بسته مشارکتی پنج شنبه بازار

بسته مشارکتی شهربازی

بسته مشارکتی مجتمع تجاری میدان امامزاده

بسته مشارکتی مجتمع توریستی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

  منبع خبر

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

   نظرات