معتقد به تحکیم و تقویت جایگاه ۱۳۷ با خرد جمعی اعضای شورای شهر هستم / ...

معتقد به تحکیم و تقویت جایگاه ۱۳۷ با خرد جمعی اعضای شورای شهر هستم / ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات