امضای تفاهم نامه ایجاد کارخانه نوآوری شهر مشهد

امضای تفاهم نامه ایجاد کارخانه نوآوری شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات