جلسه هماهنگی شهردار خرمشهر با معاونین ، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان ها

جلسه هماهنگی شهردار خرمشهر با معاونین ، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان ها

جلسه هماهنگی شهردار خرمشهر با معاونین ، شهرداران مناطق و مدیران عامل سازمان ها

نشست مشترک داود دارابی شهردار خرمشهر ...........

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات