پاکسازی ترانشه بلوار ۲۴ متری کانی کوزله توسط واحد عمران شهرداری منطقه دو سنندج

پاکسازی ترانشه بلوار ۲۴ متری کانی کوزله توسط واحد عمران شهرداری منطقه دو سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات