کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

کاشت ۴۰ نهال در پارک جنگلی کبودال با حضور فرماندار شهردار ریس شورای شهر و ریس هلال احمر و منابع طبیعی شهرستان به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

  منبع خبر

  شهرداری علی آباد کتول

  شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

   نظرات