بازدید سرپرست شهرداری اراک از آرامستان

بازدید سرپرست شهرداری اراک از آرامستان

به گزارش اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری اراک، مهندس شالی بگ سرپرست شهرداری به همراه پیمان رشیدی عضو شورای اسلامی شهر اراک، معاون خدمات شهری و رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک با کریمی سرپرست آرامستان اراک به بحث و بررسی در خصوص مسائل و مشکلات موجود پرداختند و از مجموعه بازدید به عمل آوردند.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات