برگزاری جلسه هماهنگی طرح آبرسانی به بم و بروات از سد نساء با حضور...

جلسه هماهنگی طرح آبرسانی به بم و بروات از سد نساء با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و پیمانکار در دفتر تهران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه هماهنگی طرح آبرسانی به بم و بروات از سد نساء با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان و پیمانکار در دفتر تهران برگزار گردید.

در این جلسه که مهندس فدائی معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان و مجری طرح نیز حضور داشتند نسبت به مسائل مدنظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات