معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز اجرا می شود

معاینات ادواری کارکنان نیروگاه رامین اهواز اجرا می شود

وی در جلسه ماهیانه کمیته H.S.E   نیروگاه ضمن ارائه گزارش از اقدامات و فعالیتهای این کمیته به بیان چالشها و نیازمندی های نیروگاه بمنظور ارتقاء سطح ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست پرداخت و اجرای طرح سالیانه معاینات ادواری و پایش وضعیت سلامتی کارکنان را مهمترین برنامه آتی این امور دانست.
لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات