تسلیت به مناسبت درگذشت مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود

تسلیت به مناسبت درگذشت مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شاهرود

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات