انسداد چاه های غیر مجاز مطالبات مردم است

انسداد چاه های غیر مجاز مطالبات مردم است

معاون امور عمرانی استانداری همدان: انسداد چاه های غیر مجاز مطالبات مردم است و باید با سرعت ادامه پیدا کند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس محمود رضا عراقی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان با بیان اینکه ۴۰ سال از منابع آب زیرزمینی استفاده بی رویه و غیر مجاز صورت گرفته نباید انتظار داشت در طول سه سال شرایط تغییر کند گفت: طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تنها راهکار اجرایست که می توان از آن جواب گرفت. عراقی با بیان اینکه انسداد چاه های غیر مجاز ایجاد رضایت می کند گفت: انسداد چاه های غیر مجاز از مطالبات مردم است و باید با سرعت ادامه پیدا کند. وی افزود: خود کشاورزان عزیز به این نتیجه رسیده اند که با این روند مصرف اینده آب در خطر است عراقی تاکید کرد: تمرکز نصب کنتور باید بر روی دشت های ممنوعه بحرانی و ممنوعه ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات