با حضور معاون شرکت توانیر/ پروژه های ویژه تابستان ۹۸ برق منطقه ای خوزستان بررسی شد

با حضور معاون شرکت توانیر/ پروژه های ویژه تابستان ۹۸ برق منطقه ای خوزستان بررسی شد

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر در سفر یک روزه خود به اهواز از پروژه های اولویت ماموریت ویژه تابستان ۹۸ شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید و روند تسریع در این پروژه ها را در نشستی با مدیران شرکت مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مصطفی رجبی مشهدی در این بازدید از پست های ۱۳۲ کیلو ولت کیانپارس، کیانشهر، کارون و غدیر و پست ۲۳۰ کیلو ولت صنایع و پست های ۴۰۰ کیلو ولت بقایی و پیروزان بازدید کرد.
پست های پیروزان و صنایع از جمله پروژه های اولویت ماموریت ویژه برای تابستان ۹۸ شرکت برق منطقه ای خوزستان می باشند و سایر پروژه ها نیز در پایداری شبکه برق اهواز و تامین بار شبکه نقش بسزایی خواهند داشت.
هدف از این بازدید ها بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها و بحث تامین اعتبار از سوی شرکت توانیر برای تسریع در روند بهره برداری از آنها و آمادگی شبکه قبل از شروع پیک تابستان ۹۸ بود.
در این سفر یک روزه ساعد راعی مدیرکل دفتر برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال شرکت توانیر نیز حضور داشتند.
تمام/

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای خوزستان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان

  شرکت برق منطقه ای خوزستان یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات