مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تشکیل گردید

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول تشکیل گردید

مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان مورخ ۱۱-۱۱-۹۷ با حضور ریاست، برخی اعضای هیات مدیره و اعضای محترم سازمان تشکیل گردید و با توجه به عدم حصول حد نصاب لازم به رسمیت نرسید. سپس دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات امور مالیاتی و پولشویی مرتبط با اعضا سازمان سازمان توسط آقای رئوفی معاونت حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان اصفهان برگزار گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات