برگزاری اولین روز آزمون ورود به حرفه مهندسان بهمن ۹۷

برگزاری اولین روز آزمون ورود به حرفه مهندسان بهمن ۹۷

اولین روز آزمون ورود به حرفه مهندسان برگزار گردید .

۱۱ بهمن ۹۷ در اولین روز برگزاری،داوطلبین ورود به حرفه مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در دو نوبت صبح و عصر در رشته های : معماری (نظارت و اجرا)، عمران ( نظارت و اجرا)، نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در این آزمون شرکت نمودند.

صبح امروز نیز مهندس عسکری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان از نحوه برپایی آزمون بازدید نمود.

در دومین روز  جمعه ۱۲ بهمن ۹۷ نیز داوطلبین در رشته های معماری(طراحی)، عمران (محاسبات)، تاسیسات مکانیکی ( طراحی) و تاسیسات برقی(طراحی) در آزمون شرکت خواهند نمود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات