دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان در سال ۹۷

دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان و کاردانان در سال ۹۷

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات