سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی استان تهران و ۴ اداره زیرمجموعه این معاونت منصوب شدند

سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی استان تهران و ۴ اداره زیرمجموعه این معاونت منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهندس پرویز فیروز از سوی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به عنوان سرپرست معاونت مسکن و بازآفرینی معرفی شد. همچنین مهندس جواد فلاح به عنوان رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری، مهندس ابراهیم شیرزاد به عنوان رئیس اداره هماهنگی و امور اجرایی، مهندس مجتبی صادقی به عنوان سرپرست اداره تشکلهای حرفه ای بازآفرینی شهری و مهندس الناز همدانی به عنوان سرپرست اداره مطالعات اقتصاد و مهندسی بازآفرینی شهری منصوب شدند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات