گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیی...

گزارش برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و تعیی...

این آزمون که دومین آزمون امسال می باشد، مابین سه دسته از داوطلبان شامل مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی برگزار شد.

آزمون داوطلبان ورود به حرفه مهندسی در ۷ رشته اصلی و کاردانهای فنی ساختمان در ۶ رشته برگزار شد. کلیه آزمونها غیر از آزمون طراحی معماری به صورت تستی بوده و آزمون طراحی معماری بصورت تشریحی برگزار گردید.

شایان ذکر است استان آذربایجان شرقی بعد از تهران دارای بیشترین حوزه امتحانی در میان استان های کشور می باشد و این تعدد حوزه های امتحانی صرفا جهت تسهیل شرکت داوطلبان عزیز در آزمون و جلوگیری از اتلاف وقت و تردد این عزیزان در فصل سرما انجام گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات