تورج همتی در جشنواره تالاب بزنگان عنوان کرد: ضرورت ترسیم آینده تالاب از گذرگاه مسئولیت اجتماعی / برنامه ریزی هوشمندانه برای توسعه پایدار با بهره مندی از همه ظرفیت ها

تورج همتی در جشنواره تالاب بزنگان عنوان کرد: ضرورت ترسیم آینده تالاب از گذرگاه مسئولیت اجتماعی / برنامه ریزی هوشمندانه برای توسعه پایدار با بهره مندی از همه ظرفیت ها

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات