برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدمات شهری شهرداری رامشیر

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پسماند ویژه کارکنان خدمات شهری شهرداری رامشیر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات