برگزاری مراسم روزجهانی تالاب ها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

برگزاری مراسم روزجهانی تالاب ها توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات