مصاحبه رادیویی مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص چهلمین سالگردونقش بانوان در جایگاه های مدیریتی پس از انقلاب سلامی ایران

مصاحبه رادیویی مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در خصوص چهلمین سالگردونقش بانوان در جایگاه های مدیریتی پس از انقلاب سلامی ایران

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات