کشف و ضبط دو قبضه اسلحه شکاری در شهرستان گرگان

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات