انتقال موفق ۴ راس گورخر به سایت نیمه محصور تنگ حنا در استان یزد

انتقال موفق ۴ راس گورخر به سایت نیمه محصور تنگ حنا در استان یزد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات