چهار طرح عمرانی وخدماتی شهرداری عجب شیر در دهه فجر سال ۹۷ به بهره برداری رسید .

چهار طرح عمرانی وخدماتی شهرداری عجب شیر در دهه فجر سال ۹۷ به بهره برداری رسید .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات