جمع آوری پسماندهای عفونی وظیفه شهرداری نیست

جمع آوری پسماندهای عفونی وظیفه شهرداری نیست

لینک اصل خبر در سایت شهرداری کرج

  منبع خبر

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج

  شهرداری کرج یک شهرداری در شهر کرج می باشد

   نظرات