توسعه انطباقی، الگویی مطلوب و کاربردی برای برخی بافت های شهری

توسعه انطباقی، الگویی مطلوب و کاربردی برای برخی بافت های شهری

توسعه انطباقی، الگویی مطلوب و کاربردی برای برخی بافت های شهری

شهردار منطقه ۱۲ مشهد گفت: توسعه انطباقی، الگویی مطلوب و کاربردی برای برخی بافت های شهری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، احمد محبی بیان کرد: برخی هسته های جمعیتی، محلات قدیمی و بافت های فرسوده تنها با الگوی توسعه ای انطباقی قابل بهسازی و بازآفرینی هستند و با توجه به وضع موجود باید طراحی و توسعه پیدا کند.
وی افزود: به هر حال تعداد قابل توجهی از شهروندان در این محلات سکونت دارند و باید فارغ از ایده آل گرایی غیر واقع بینانه شرایط سکونت و زندگی برای ایشان هم اکنون بهبود یابد.
محبی تاکید کرد: برای بهبود شرایط زندگی شهروندان در شرایط کنونی در برخی محلات قدیمی و بافت های شکل گرفته و فرسوده که فاقد طرح و شبکه دسترسی معابر مطلوب و دیگر زیرساخت های لازم هستند، باید از الگوی توسعه انطباقی بهره بگیریم.
شهردار منطقه ۱۲ مشهد عنوان کرد: الگوی توسعه انطباقی به زبان ساده تطبیق وضع موجود بافت شکل گرفته با امکان ارائه حداکثر خدمات عمرانی، اجرایی، فضای سبز، آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی به ساکنان محلات قدیمی است.
وی افزود: در این الگو سعی می شود کمترین تلاقی بین لکه های مسکونی با طرح های عمرانی و اجرایی پیش بیاید. البته ممکن است گستره این اقدامات به واسطه محدودیت معابر و معارض، بسیار محدود شود اما باید سطح همکاری و رضایتمندی عامه شهروندان در این زمینه سنجیده شود.
شهردار منطقه ۱۲ مشهد تصریح کرد: ایده آل ترین حالت، توسعه ساختار کلی و کالبدی در کلیت بافت فرسوده و قدیمی است ولی وجود خرده مالکان و املاک ریزدانه این امکان را غالباَ از طراح سلب می کند و تملک را نیز در بسیاری موارد با چالش روبرو می سازد.
وی ابراز داشت: همیشه حالت ایده آل با واقعیت های شهری همسو نیست و مدیریت شهری برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان این بافت های قدیمی باید از قوه خلاقیت و ابتکار استفاده نماید تا در بستر زمان بتواند در شرایط مناسب اصلاحات مدنظر را اعمال کند.
محبی تاکید کرد: استفاده از الگوی توسعه انطباقی می تواند، راهبردی مناسب و متناسب با وضع موجود در برخی از این هسته های جمعیتی باشد . بعضی از محلات توس که بعضاَ با بافت های تاریخی تلاقی دارد در زمره این قبیل محلات هستند.
وی ادامه داد: محله وکیل آباد نیز چنین شرایطی دارد. بر کسی پوشیده نیست که اگر امکان تملک همه اراضی به صورت کلی وجود داشت بهترین حالت ممکن بود و طرحهای توسعه به خوبی در آن بارگزاری می شد اما در شرایط کنونی نه به لحاظ اقتصادی و نه از منظر اجتماعی چنین امکانی فراهم نیست.
شهردار منطقه ۱۲ گفت: این در حالی است که جمعیت قابل توجهی در این هسته های جمعیتی و محلات در حال زندگی هستند و نیاز مبرم به خدمات مطلوب دارند.
وی تصریح کرد: مدیریت شهری باید با جدیت از گسترش این بافت ها جلوگیری کند و در عین حال باید شرایط زندگی مطلوب را نیز برای ساکنین فراهم آورد.
وی یادآور شد: استفاده از الگوی توسعه انطباقی یکی از راه های واقع بینانه برای حل مشکلات این قبیل محلات است و امیدواریم با مشارکت شهروندان بتوانیم سطح کیفیت زندگی شهروندان در بافت های فرسوده که بعضا فاقد استحکام بنا و شبکه دسترسی معابر اصولی و سیستم جمع آوری آبهای سطحی هستند را افزایش دهیم.
شهردار منطقه ۱۲ تاکید کرد: برای پیشگیری از به وجود آمدن چنین شرایط مشابه ای در آینده، نیاز به ترسیم طرح هایی با افق بلندمدت داریم تا نیازهای شهروندان در آن واقع بینانه پیش بینی شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات