عملکرد فضای سبز منطقه ۵در هفته ای که گذشت

عملکرد فضای سبز منطقه ۵در هفته ای که گذشت

اقدامات فضای سبز منطقه ۵ اهواز در هفته گذشته تشریح شد .

به گزارش امور ارتباطات ، مدیر منطقه ۵ درتشریح عملکرد فضای سبزاظهار کرد: این واحد با برنامه ریزی در زمینه کاشت، آبیاری هرس، نظافت و پاکسازی فضای سبز در سطح نواحی اقدامات چشمگیری در هفته گذشته داده از جمله خاکبرداری ۸۰ متر مکعب پارک گلزار وپردیس ، خاکریزی ۸۰ متر مکعب پارک گلزار پردیس، تسطیح ۲۵۰ متر مربع پارک چکاوک ،پردیس ، چمن زنی ۳۵۰/۱۰ مترمربع ، چمن کاری /واکاوی چمن ۴۳۰ مترمربع، پاکسازی و نظافت فضای سبز۶/۳۰۰/۰۰۰متر مربع ، اصلاح تشتک درخت و درختچه۵۷۰ اصله انجام شده است .

سواری در ادامه افزود: جمع آوری حمل نخاله گیاهی ۱۳۰ سرویس، هرس کونوکارپوس ۸۳۰ اصله، حاشیه زنی ۱/۰۸۰ مترمربع، آبیاری باتانکر۳۰۰۰ لیتر، هرس فرم درختچه ودرخت ۵۰۰ اصله، لوله کشی آب ۸مورد، قطع درختان خشک شده ۲۳ اصله ، شخم ۳۷۰ مترمربع ، کاشت درخت با ذکر نوع ۲۵۰ اصله کونوکارپوس، فلوس و برهان، کاشت درختچه با ذکر نوع ۸۰ اصله لگنوم وشمشاد ، شستشوی آبنما۲ مورد، نم گیری گلکاریها ۶۰۰متر مربع،شستشوی سرویس های بهداشتی ۹ مورد ورنگ امیزی ۳۲ مترمربع از جمله اقدامات فضای سبز در سطح منطقه است.

وی در پایان عنوان کرد: فضای سبز از لحاظ تاثیرگذاری در کنترل استرسهای روحی روانی وبهبود روحیه مردم، زیباسازی منظرشهری، همچنین تاثیرات آن درکاهش آلودگیهای صوتی، گرد و غبارهای محلی، کاهش درجه حرارت، کنترل اثر سوء اشعه های مضر خورشیدی، ماورا ء بنفش و غیره نقش بسزایی دارد که دراین راستا کاشت درخت و افزایش سرانه فضای سبز در سطح منطقه از سرمایه های اصلی و پایدار فضای سبز بشمار می آید که این مهم در اولویت برنامه ریزی مدیریت شهری قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اهواز

    منبع خبر

    شهرداری اهواز

    شهرداری اهواز یک شهرداری در شهر اهواز می باشد

      نظرات