تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری گرگان مصوب شد

تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری گرگان مصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات