ایجاد بازار فروش مناسب برای عرضه محصولات خانگی پیگیری شود

ایجاد بازار فروش مناسب برای عرضه محصولات خانگی پیگیری شود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

  منبع خبر

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان

  شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

  نظرات