حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در محفل "سخن و اندیشه" با سخنرانی استاد محمد شجاعی در سالن نیروی انتظامی

حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در محفل "سخن و اندیشه" با سخنرانی استاد محمد شجاعی در سالن نیروی انتظامی

به روایت تصویر ؛
حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در محفل "سخن و اندیشه" با سخنرانی استاد محمد شجاعی در سالن نیروی انتظامی
حضور رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت در محفل "سخن و اندیشه" با سخنرانی استاد محمد شجاعی در سالن نیروی انتظامی
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات