مهندس خبر مدیر خدمات شهری شهرداری میناب  از پاکسازی گل و لای بعد از بارندگی سطح شهر خبر داد

مهندس خبر مدیر خدمات شهری شهرداری میناب از پاکسازی گل و لای بعد از بارندگی سطح شهر خبر داد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میناب

  منبع خبر

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب

  شهرداری میناب یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر میناب می باشد

   نظرات