آغاز عملیات گلکاری در بلوار شهید طالبیان

آغاز عملیات گلکاری در بلوار شهید طالبیان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات