برگزاری جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و سایر مدیران حوزه ستادی و مدیران امورات منابع آب در شهرستان های استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه شورای مدیران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و سایر مدیران حوزه ستادی و مدیران امورات منابع آب در شهرستان های استان در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۷ در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

در این جلسه ضمن استفاده از رهنمودهای مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان نسبت به مسائل و موارد مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات