حضور تیم خبری صداوسیمای خوزستان جهت گزارش خبری از تعمیرات اساسی برج خنک کن نیروگاه رامین

حضور تیم خبری صداوسیمای خوزستان جهت گزارش خبری از تعمیرات اساسی برج خنک کن نیروگاه رامین

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات